Ινστιτούτο Ερευνών, Μελετών κι Εφαρμογών Χρωματολογίας - ΙΡΙΔΑ

ΣΚΟΠΟΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ

Η “Ιριδα” ιδρύθηκε το 2009.

Ο σκοπός και οι δράσεις της περιλαμβάνουν:
Την παροχή συμβουλευτικής σχετικά με μεθόδους αυτογνωσίας κι ευεξίας).

Την παροχή ενημερωτικών & εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν τους παραπάνω τομείς.

Την διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων σχετικά με τα Χρώματα, το Styling, τις Τέχνες, την Οικολογία, τον Πολιτισμό.