Παιδιά & Χρώμα

Τα παιδιά - όπως και όλοι - έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με τα χρώματα.

Παιδιά & Χρώμα
Ιστορία της Χρωματοθεραπείας

Στην αρχαία Ελλάδα ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας και ο Πυθαγόρας μελετούσαν το φως και τα χρώματα.

Ιστορία της Χρωματοθεραπείας
Χρώμα

Το χρώμα θεραπεύει όταν γνωρίζουμε πως να το χρησιμοποιούμε. Το χρώμα είναι επίσης μια δυναμική, αποκαλυπτική επικοινωνία με το

Χρώμα
Colour Consulting

Συμβουλευτική Χρωμάτων είναι η επαγγελματική παροχή συμβουλών σχετικά με θέματα που αφορούν τα χρώματα

Colour Consulting
Χρωματοθεραπεία

Η αφθονία χρωμάτων γύρω μας επαναφορτίζει την βιοενέργεια μας με τον πιο φυσικό τρόπο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μας βοηθά να

Χρωματοθεραπεία
Διακόσμηση

Στους χώρους όπου ζούμε έχουμε πάρα πολλές επιλογές ώστε να δεχόμαστε διαρκώς τις θεραπευτικές επιδράσεις, μα και την ομορφιά τ

Διακόσμηση
Διατροφή

Όλες οι τροφές που καταναλώνουμε έχουν κάποιο χρώμα.
Έχουν γίνει έρευνες σχετικά με τα οφέλη των έντονα χρωματισμένων φρούτων

Διατροφή
Μάρκετινκ

Η ψυχολογία των χρωμάτων έχει πάρα πολλές εφαρμογές στο μάρκετινκ.
Τα χρώματα χρησιμοποιούνται ώστε να δημιουργήσουν συγκεκρι

Μάρκετινκ