Παιδιά & Χρώμα

Τα παιδιά - όπως και όλοι - έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με τα χρώματα.

Παιδιά & Χρώμα
Ιστορία της Χρωματοθεραπείας

Στην αρχαία Ελλάδα ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας και ο Πυθαγόρας μελετούσαν το φως και τα χρώματα.

Ιστορία της Χρωματοθεραπείας