Χρωματοθεραπεία

Χρωματοθεραπεία

Τα χρώματα βελτιώνουν την διάθεση μας. Οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε ότι μας είναι πιο ευχάριστο να ζούμε σ’ ένα χρωματιστό περιβάλλον παρά σ’ ένα άχρωμο. Τα χρώματα είναι στοιχείο της ίδιας της φύσης μας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μας βοηθά να διαπιστώσουμε ότι το βιο-ενεργειακό μας πεδίο (η αύρα μας) εκπέμπει χρώματα.
Η αφθονία χρωμάτων γύρω μας επαναφορτίζει την βιοενέργεια μας με τον πιο φυσικό τρόπο.
Η χρωματοθεραπεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

 

Τον 19ο αι. άρχισαν εκ νέου έρευνες (γνωρίζουμε ότι και στην αρχαιότητα ερευνούσαν την φύση και τις ιδιότητες των χρωμάτων), σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες κάθε χρώματος. Στο ορατό φάσμα του φωτός τα διαφορετικά μήκη κύματος και συχνότητες δόνησης δημιουργούν τα διαφορετικά χρώματα, με τις ξεχωριστές ιδιότητες και συμβολισμό τους. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών οδήγησαν στην δημιουργία μεθόδων χρωματοθεραπείας, όπου χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα όργανα κι άλλα μέσα για την μετάδοση των χρωμάτων. Οι έρευνες και οι μελέτες συνεχίζονται. Το φως και τα χρώματα θεωρούνται η θεραπευτική του μέλλοντος. (Οι ακτίνες λέιζερ είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση).

Κάθε χρώμα έχει διαφορετική θεραπευτική επίδραση σε σωματικό, συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο.
Μ’ αυτές τις θεραπευτικές ιδιότητες των χρωμάτων ασχολείται η Χρωματοθεραπεία:

  • Ποιες είναι οι ιδιότητες κάθε χρώματος (θεραπευτική επίδραση).
  • Ψυχολογία των χρωμάτων (ένα κλειδί για το υποσυνείδητο και τις βαθύτερες επιθυμίες μας).
  • Πως γίνετε η χρωματοθεραπεία (μέθοδοι κι εργαλεία).