Παιδιά & Χρώμα

Παιδιά & Χρώμα

Τα παιδιά – όπως και όλοι – έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με τα χρώματα.
Ελκύονται απ’ αυτά κι η συμπεριφορά τους διαφοροποιείτε έντονα απ’ την επίδραση τους.
Αν παρατηρήσετε τα περισότερα είδη που προορίζονται για παιδιά είναι πολύχρωμα και με αποχρώσεις ανάλογες με τη ηλικία τους. Αυτό δεν είναι τυχαίο.