Χρωματοθεραπεία

Αύρα & Τσάκρα

Μες στο σώμα μας υπάρχει ενέργεια. Κάθε δράση απαιτεί την μετάδοση ενέργειας από έναν νευρώνα σ’ έναν άλλο. Κάθε κίνηση μες στο σώμα μας δημιουργεί μια αύρα (βιοενέργεια), που οι περισσότεροι από εμάς δεν βλέπουμε με την φυσική μας όραση. Κάποιοι έχουν αυτή την ικανότητα. Σήμερα έχουμε πλέον την τεχνολογία για τον σκοπό αυτόν και μάλιστα πολύ πιο εξελιγμένη απ’ ότι ήταν πριν από μερικά χρόνια.

Η ζωτική ενέργεια μες στο σώμα μας ελέγχεται και κατευθύνεται απ’ τα ενεργειακά κέντρα (ή τσάκρα). Το επίπεδο ευεξίας εξαρτάται απ’ αυτά. Υπάρχουν 7 κύρια τσάκρα στο σώμα μας και βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία.

Σωματικές, συναισθηματικές και νοητικές διαταραχές προέρχονται από επιπλοκές της ενεργειακής ροής στο σώμα και σε κάποιο/α απ’ τα 7 κύρια τσάκρα.

Οι διαταραχές στα τσάκρα επηρεάζουν την αύρα και οι διαταραχές στην αύρα επηρεάζουν τα τσάκρα. Αυτά τα δύο συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Η Αύρα είναι ο καθρέφτης της σωματικής και ψυχολογικής μας κατάστασης.

Φωτογράφιση Αύρας

Μέσω της τεχνολογίας Βιοανάδρασης μπορούμε να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αύρα και τα τσάκρα (η Βιοενέργεια), τα χρώματα τους, τις πιθανές διαταραχές τους και να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις γι’ αλλαγή και βελτίωση. Βλέπουμε επίσης τα πιο συχνά χρώματα της αύρας μας, τα οποία συνδέονται με τις ιδιαίτερες ικανότητες μας.

Η συνεδρία περιλαμβάνει

Φωτογράφιση αύρας.

Ενδείξεις στην αύρα και τα ενεργειακά κέντρα για θέματα υγείας-ευεξίας.

Σημασία των βασικών χρωμάτων της αύρας και των ενεργειακών κέντρων.

Προτάσεις για βελτίωση των θεμάτων που προκύπτουν.

Αποστολή με email των φωτογραφιών και της ανάλυσης του βασικού χρώματος προσωπικότητας.

Μετά την Φωτογράφιση Αύρας σας παρέχουμε συνεδρίες Coaching, ώστε να έχετε την απαραίτητη υποστήριξη για την βελτίωση των θεμάτων που προέκυψαν απ’ την απεικόνιση της αύρας σας. (βλπ. Coaching)

Σας συστήνουμε επίσης μεθόδους χρωματοθεραπείας και φυτικά προϊόντα για τον καθαρισμό της αύρας, την ενίσχυση των τσάκρα και την ανάδειξη των θετικών ποιοτήτων σε κάθε βασικό χρώμα.

Θέλετε να δείτε την Αύρα/Βιοενέργεια σας?

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσω μαζί σας άμεσα !