Αύρα & Τσάκρα

Μες στο σώμα μας υπάρχει ενέργεια. Κάθε δράση απαιτεί την μετάδοση ενέργειας από έναν νευρώνα σ’ έναν άλλο. Κάθε κίνηση μες στο σώμα μας δημιουργεί μια αύρα (βιοενέργεια), που συνήθως δεν βλέπουμε με την φυσική μας όραση. Έχουμε όμως μηχανήματα, όπου βλέπουμε με ποικίλους τρόπους την βιοενέργεια, ώστε να την μελετήσουμε. Σε κάποια από αυτά τα χρώματα, που εμφανίζουν οι ενέργειες καθώς διανέμονται μες στο σώμα, είναι το μέσο για την ερμηνεία των ενδείξεων.