Αύρα & Τσάκρα

Μες στο σώμα μας υπάρχει ενέργεια. Κάθε δράση απαιτεί την μετάδοση ενέργειας από έναν νευρώνα σ’ έναν άλλο. Κάθε κίνηση μες στο σώμα μας δημιουργεί μια αύρα (βιοενέργεια), που οι περισσότεροι από εμάς δεν βλέπουμε με την φυσική μας όραση. Κάποιοι έχουν αυτή την ικανότητα. Σήμερα έχουμε πλέον την τεχνολογία για τον σκοπό αυτόν και μάλιστα πολύ πιο εξελιγμένη απ’ ότι ήταν πριν από μερικά χρόνια.

Η ζωτική ενέργεια μες στο σώμα μας ελέγχεται και κατευθύνεται απ’ τα ενεργειακά κέντρα (ή τσάκρα). Το επίπεδο ευεξίας εξαρτάται απ’ αυτά. Υπάρχουν 7 κύρια τσάκρα στο σώμα μας και βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία.

Σωματικές, συναισθηματικές και νοητικές διαταραχές προέρχονται απ’ το μπλοκάρισμα της ενεργειακής ροής στο σώμα και σε κάποιο/α απ’ τα 7 κύρια τσάκρα.

Οι διαταραχές στα τσάκρα επηρεάζουν την αύρα και οι διαταραχές στην αύρα επηρεάζουν τα τσάκρα. Αυτά τα δύο συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Μέσω της τεχνολογίας Βιοανάδρασης μπορούμε να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αύρα και τα τσάκρα μας (η Βιοενέργεια μας), τα χρώματα τους, τις διαταραχές τους και να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις γι’ αλλαγές σε τρόπο ζωής ή σε ότι άλλο χρειάζεται.